Szkolenia i Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje o bezpłatnych szkoleniach i o działaniu POIIB wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail:
Wyrażam Zgodę
Akceptuję Regulamin

Kontakt

Podsumowanie dotychczasowych działań PIIB:

Prezes Krajowej Rady PIIB, prof. Zbigniew Kledyński_Podsumowanie

Stanowisko PIIB: 

Polska Izba Inżynierów Budownictwa przesłała do Artura Sobonia, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju uwagi do projektów ustaw: o architektach, o inżynierach budownictwa oraz stanowisko w sprawie przepisów wprowadzających ustawę o architektach oraz ustawę o inżynierach budownictwa. Uwagi zostały opracowane przy udziale okręgowych izb inżynierów budownictwa. Przekazane ministerstwu pisma, znajdują się w załącznikach na  dole strony.

PIIB zaprezentowała tabele zawierające uwagi, które zgłosiła w ramach konsultacji publicznych projektów ustaw. Materiał przygotowałm, w oparciu o oficjalne dokumenty PIIB, dr inż. Tomasz Piotrowski - Zastępca Sekretarza Rady Krajowej PIIB. 

Tabelka 1.1 PIIB

Tabelka 1.2 PIIB

Tabelka 2.1 PIIB

Tabelka 2.2 PIIB

Tabelka 2.3 PIIB

Tabelka 2.4 PIIB

 

List otwarty Zespołu Prawno-Regulaminowego i Ochrony Zawodu Łódzkiej OIIB

List Otwarty

 

Interpelacja poselska w naszej sprawie

Biuro PIIB otrzymało pismo od pana Władysława Kosiniak-Kamysza, posła na Sejm RP. Pan poseł poinformował o złożeniu interpelacji poselskiej w sprawie projektów ustaw o architektach i inżynierach budownictwa. Treść interpelacji w linku:

Interpelacja poselska

 

Oddolna inicjatywa inżynierów

Twórcy i członkowie facebookowej grupy „Sensowna Praca dla Inżynierów Budownictwa”, wyrazili swoje stanowisko w sprawie zapisów ustawy. Oddolne wnioski wpisują się w postulaty Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zachęcamy do lektury petycji do Ministra Inwestycji i Rozwoju Pana Jerzego Kwiecińskiego, w sprawie prac nad ustawami o inżynierach i architektach.

Petycja inżynierów budownictwa

 

Tematyczne artykuły prasowe: