Szkolenia i Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje o bezpłatnych szkoleniach i o działaniu POIIB wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail:
Wyrażam Zgodę
Akceptuję Regulamin

Kontakt

W dniu 18 czerwca 2018 roku w siedzibie Izby odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody IV edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową, której Fundatorem jest Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w kadencji 2014-2018. 

W wyniku prac Zespołów Kwalifikacyjnych poszczególnych branż oraz Kapituły Nagrody przyznano następujące nagrody główne i wyróżnienia:

Branża: inżynieria transportowa

 1. Marta Mantaj, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG (NAGRODA GŁÓWNA)
  „Analiza zmęczeniowa pomostu ortotropowego w świetle przepisów normowych i obliczeń MES.” (praca magisterska), Promotor: dr inż. Marek Szafrański,
 1. Kamila Kornacka, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG (WYRÓŻNIENIE)
  „Ocena właściwości niskotemperaturowych mieszanek mineralno-asfaltowych na podstawie wybranych metod badań według normy PN-EN 12697-46” (praca magisterska), Promotor: dr inż. Marek Pszczoła.

Branża: konstrukcje budowlane i inżynierskie

 1. Paulina Preiss, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG (NAGRODA GŁÓWNA)
  „Projekt adaptacji obiektu poprzemysłowego wraz z analizą parametrów wytrzymałościowych stali poddanej działaniu środowiska agresywnego” (praca magisterska), Promotor: dr inż. Dariusz Kowalski
 1. Katarzyna Staszewska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG (WYRÓŻNIENIE)
  „Porównawcza analiza numeryczna kolumn betonowych, obciążonych bocznie, w układzie przestrzennym i płaskim – wpływ rozstawu kolumn w rzędzie” (praca magisterska), Promotor: dr hab. inż. Marcin Cudny

 Branża: instalacje sanitarne

 1. Magdalena Wiśniewska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG (NAGRODA GŁÓWNA)
  „Porównanie metod obliczeń przepływów miarodajnych w kanalizacji deszczowej na przykładzie osiedla mieszkaniowego w Gdyni” (praca magisterska), Promotor: dr hab. Inż. Ewa Wojciechowska, prof. nadzw. PG

Wyróżnienia nie przyznano.

Wręczenia nagród i wyróżnień odbędzie się podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Laureatom serdecznie gratulujemy!FOT. POIIB