Szkolenia i Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje o bezpłatnych szkoleniach i o działaniu POIIB wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail:
Wyrażam Zgodę
Akceptuję Regulamin

Kontakt

Ponownie nie brakowało chętnych na zdobycie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 18 maja 2018 roku w Hali Widowiskowo-Sportowej AWFiS odbyła się część pisemna egzaminu. Z 278 kandydatów, ubiegających się o uprawnienia budowlane, do części ustnej przystąpiło 251 osób. Egzaminy ustne odbywały się w siedzibie Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w dniach od 19 maja do 05 czerwca 2018 roku w 8 specjalnościach:
- konstrukcyjno – budowlanej,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektoroenergetycznych,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych,
- inżynieryjnej drogowej,
- inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,
- inżynieryjnej mostowej,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
- inżynieryjnej hydrotechnicznej.

Łącznie, do części ustnej we wszystkich specjalnościach w wiosennej sesji egzaminacyjnej, przystąpiło 264 osób. Uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie uzyskało 186 inżynierów budownictwa (70,45%).Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane w Hali Widowiskowo-Sportowej AWFiS.Losowanie pytań i przygotowanie do egzaminu ustnego w siedzibie POIIB. Optymizm nie opuszcza zdających do samego końca.
W sali tuż przed wejściem na egzamin. Pomimo nauki, znalazła się chwila na pamiątkowe zdjęcie.Komisja egzaminacyjna. Wymagająca, sprawiedliwa, ale przede wszystkim życzliwa.
Wręczenie zaświadczenia o zdanym egzaminie przez Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej…


… i radość po pomyślnie zdanym egzaminie.

Tradycyjnie życzymy wszystkim samych sukcesów!

 

FOT. POIIB