Szkolenia i Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje o bezpłatnych szkoleniach i o działaniu POIIB wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail:
Wyrażam Zgodę
Akceptuję Regulamin

Kontakt

XVII ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY

W dniu 21 kwietnia 2018 roku w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku odbył się XVII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Na 114 zaproszonych delegatów, w obradach wzięło udział 106 (93%).

Podczas Zjazdu udzielono absolutorium Okręgowej Radzie, podsumowano miniony rok 2017 oraz dokonano wyboru nowych władz i członków organów POIIB na kadencję 2018-2022:

- Przewodniczącym Rady POIIB ponownie został Franciszek Rogowicz,
- Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Kazimierz Owedyk,
- Przewodniczącym Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej – Marek Wesołowski,
- Przewodniczącym Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego – Wiesław Chojnacki,
- Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej, koordynującym pracę pozostałych rzeczników – Jarosław Kroplewski.

Wybrano również delegatów POIIB na Krajowe Zjazdy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Po wyborach gratulacje złożył honorowy prezes PIIB, prof. Zbigniew Grabowski.


Nowo wybrany Przewodniczący Rady POIIB Franciszek Rogowicz.


Prezydium Zjazdu i wybrany Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.Obecni Delegaci.Komisja Wyborcza.Komisja Mandatowa. Komisja Uchwał i Wniosków.Komisja Skrutacyjna.Wystąpienie honorowego Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

FOT. POIIB