Szkolenia i Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje o bezpłatnych szkoleniach i o działaniu POIIB wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail:
Wyrażam Zgodę
Akceptuję Regulamin

Kontakt

W dniu 29 stycznia 2018 roku odbyło się uroczyste ślubowanie i wręczenie decyzji o nadanie uprawnień budowlanych. W sesji jesiennej 2017 roku uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, z ogólnej liczby zdających 283 osób, uzyskało 187. Decyzję o nadaniu uprawnień wręczyli Przewodniczący Rady POIIB Franciszek Rogowicz, Prodziekan ds. kierunku Budownictwo Rafał Ossowski oraz Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB Marek Wesołowski.

Poniżej zdawalność.

Specjalności:

- konstrukcyjno – budowlana – na 137 zdających, egzamin zdało 79 osób,
- instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektoroenergetycznych – na 48 zdających, egzamin zdało 36 osób,
- instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych - na 52 zdających, egzamin zdały 44 osoby,
- inżynieryjna drogowa - na 11 zdających, egzamin zdało osób,
- inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych - na 6 zdających, egzamin zdało 6 osób,
- inżynieryjna mostowa - na 18 zdających, egzamin zdało osób,
- instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych - na 5 zdających, egzamin zdały osoby,
- inżynieryjna hydrotechniczna - na 6 zdających, egzamin zdały 4 osoby.
Życzymy dalszych sukcesów!

 

FOT. POIIB