Szkolenia i Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje o bezpłatnych szkoleniach i o działaniu POIIB wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail:
Wyrażam Zgodę
Akceptuję Regulamin

Kontakt

W II półroczu 2017 roku Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zorganizowała w Gdańsku i Słupsku  8  szkoleń. Wzięło w nich udział 637 osób – członków POIIB.„Procedury budowlane wynikające z aktualnych przepisów Prawa budowlanego oraz Kodeksu postępowania administracyjnego” to temat szkolenia, które odbyło się w dniach od 20 września 2017 roku do 22 września 2017 roku. Inż. Krzysztof Użarowski omówił aktualne procedury realizacji robót budowlanych oraz zmiany w procedurze administracyjnej związane z procesem budowlanym. Tematem kolejnego szkolenia zorganizowanego w Gdańsku były „Zasady prowadzenia inwestycji liniowych”. Szkolenie w dniu 06 października 2017 roku poprowadzili Radcy Prawni - Emilia Stefanowicz i Andrzej Stankiewicz.„Utrzymanie obiektów budowlanych w świetle aktualnie obowiązujących przepisów Prawa budowlanego” to następne szkolenie, które poprowadził w dniu 27 października 2017 roku inż. Krzysztof Użarowski.
B. ekspert nadzoru budowlanego to perfekcjonista i często gości w progach Izby, jako szkoleniowiec.08 listopada 2017 roku w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO, odbyło się Sympozjum Naukowo-Gospodarcze, na którym podsumowano wpływ Tunelu Drogowego Pod Martwą Wisłą na rozwój obszarów metropolitalnych.


15 listopada 2017 roku w Gdańsku, a niespełna tydzień później 21 listopada 2017 roku w Słupsku, odbyło się szkolenie pod tytułem „Przygotowanie do realizacji robót budowlanych w świetle aktualnie obowiązujących przepisów Prawa budowlanego”. Temat przedstawił inż. Krzysztof Użarowski.FOT. POIIB