Szkolenia i Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje o bezpłatnych szkoleniach i o działaniu POIIB wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail:
Wyrażam Zgodę
Akceptuję Regulamin

Kontakt

Po raz drugi w tym roku, chętnych na zdobycie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nie brakowało. 17 listopada 2017 roku w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku, odbyła się część pisemna egzaminu. Z 244 kandydatów, ubiegających się o uprawnienia budowlane, do części ustnej zakwalifikowało się 221 osób. Egzaminy ustne odbywały się w siedzibie Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w dniach od 18 listopada do 04 grudnia 2017 roku w 8 specjalnościach:

- konstrukcyjno – budowlanej,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektoroenergetycznych,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych,
- inżynieryjnej drogowej,
- inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,
- inżynieryjnej mostowej,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
- inżynieryjnej hydrotechnicznej.

Łącznie, do części ustnej we wszystkich specjalnościach w jesiennej sesji egzaminacyjnej, przystąpiło 260 osób. Uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie uzyskało 187 inżynierów budownictwa (71,92%).
Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane w Centrum Wystawinniczo-Kongresowym AMBEREXPO.Przygotowanie do egzaminu ustnego w siedzibie POIIB. Na twarzach  zdających pełne skupienie.

Tuż przed wejściem na egzamin ustny. Wszyscy zdający pełni optymizmu. Uśmiechnięta Komisja Egzaminacyjna oczekuje na kolejnego inżyniera, chcącego zdobyć uprawnienia  do pełnienia samodzielnych funcji technicznych w budownictwie.Sukces! Gratulacje Przewodniczącego oraz Członków Komisji to chwila, na którą wszyscy zdający czekali.

Wszystkim, którzy pomyślnie przeszli egzaminy i zdobyli wymarzone kwalifikacje, serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów w dalszej karierze zawodowej.

FOT. POIIB