Szkolenia i Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje o bezpłatnych szkoleniach i o działaniu POIIB wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail:
Wyrażam Zgodę
Akceptuję Regulamin

Kontakt

01 stycznia 2018 roku nastąpi zmiana w zasadach opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusze (Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych). Wszystkie składki zostaną przekazane przez płatnika jednym przelewem, na indywidualny numer rachunku składkowego.

 

więcej informacji na stronie http://www.zus.pl/eskladka