Szkolenia i Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje o bezpłatnych szkoleniach i o działaniu POIIB wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail:
Wyrażam Zgodę
Akceptuję Regulamin

Kontakt

W sesji wiosennej 2017 r. uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie uzyskało 223 inżynierów budownictwa. Egzamin pisemny oraz egzaminy ustne odbywały się od 19 do 31 maja 2017 r. Przystąpiło do nich łącznie 325 osób. Uroczyste ślubowanie i wręczenie decyzji odbyło się 3 lipca 2017 r.  o godzinie 13.00 w siedzibie Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa przy al. Rzeczypospolitej 4/155 w Gdańsku.

Decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych wręczyli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Kazimierz Smoliński, Przewodniczący Rady POIIB Franciszek Rogowicz, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej oraz zastępca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB Marek Wesołowski.

 

Uprawnienia budowlane wręczone zostaną w 8 specjalnościach:

- specjalność konstrukcyjno-budowlana  - na 128 zdających egzamin zdało 92 (71,88%),

- specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  - na 47 zdających egzamin zdało 47 (100%),

- specjalność inżynieryjna hydrotechniczna - na 5 zdających egzamin zdało 5 (100%),

- specjalność inżynieryjna mostowa - na 14 zdających egzamin zdało 7 (50%),

- specjalność inżynieryjna drogowa - na 19 zdających egzamin zdało 18 (94,74%),

- specjalność inżynieryjna kolejowa (kolejowe obiekty budowlane) - na 5 zdających egzamin zdało 5 (100%), SRK - na 1 zdającego egzamin zdał 1 (100%),

- specjalność telekomunikacyjna - na 2 zdających egzamin zdało 2 (100%)

- specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych - na 52 zdających egzamin zdało 46 (88,46%).

 

Egzaminy na uprawnienia budowlane przeprowadzane są przez samorząd zawodowy dwa razy w roku. Uzyskanie uprawnień gwarantuje, że funkcje na stanowiskach kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta podejmują osoby kompetentne, co ma wpływ na jakość wykonywanych usług. Jako izba dbamy o kwalifikacje inżynierów budownictwa i wysoki poziom etyczny członków naszego samorządu zawodowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot. POIIB.