Szkolenia i Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje o bezpłatnych szkoleniach i o działaniu POIIB wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail:
Wyrażam Zgodę
Akceptuję Regulamin

Kontakt

28 czerwca 2017 r. w siedzibie Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody III edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową, której Fundatorem jest Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w kadencji 2014-2018. W wyniku prac Zespołów Kwalifikacyjnych poszczególnych branż oraz Kapituły Nagrody przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:

 

Branża: inżynieria transportowa

  1. Iwona Szczepańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG (NAGRODA GŁÓWNA),

„Wpływ dodatków do obniżania temperatury produkcji w mieszankach z destruktem asfaltowym” (praca magisterska), Promotor: dr inż. Marcin Stienss. 

  1. Karolina Lisowska i Dominika Łudzik, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG (WYRÓŻNIENIE),

„Analiza porównawcza kosztów budowy i eksploatacji drogi ekspresowej w technologii asfaltowej i betonowej” (praca magisterska), Promotor:  dr inż. Piotr Jaskuła.

 

Branża: konstrukcje budowlane i inżynierskie

  1. Diana Maciejczyk, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG (NAGRODA GŁÓWNA),

„Analiza numeryczna zmian temperatury dojrzewającego betonu w programie Abaqus” (praca magisterska),  Promotor: dr hab. inż. Jerzy Bobiński.

  1. Marta Wiśniowska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG (WYRÓŻNIENIE),

„Ścinanie w belkach żelbetowych i sprężonych – próba porównania różnych podejść obliczeniowych” (praca magisterska), Promotor: dr hab. inż. Krystyna Nagrodzka – Godycka.

 

Branża: instalacje sanitarne

  1. Wioleta Szultka i Aleksandra Zelma, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG (WYRÓŻNIENIE),

„Eksperymentalna analiza wartości współczynników oporów lokalnych przy przepływie przez trójnik dla wybranych systemów  rur wielowarstwowych” (praca inżynierska),  Promotor: dr inż. Katarzyna Weinerowska-Bords.

 

Nagrody Głównej nie przyznano.

 

Branża: instalacje elektryczne i telekomunikacja

  1. Marcin Skibowski i Robert Przystalski, Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG (NAGRODA GŁÓWNA),

„Projekt i budowa mobilnego, podwodnego robota inspekcyjnego” (praca magisterska), Promotor: dr hab. inż. Jarosław Guziński prof. nadzw. PG.

  1. Maciej Kujawski, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG (WYRÓŻNIENIE),

„Analiza rozwiązań sieci o zasięgu globalnym bazującej na standardzie Ethernet” (praca magisterska), Promotor: dr hab. inż. Sylwester Kaczmarek.

 

Wręczenia nagród i wyróżnień odbędzie się podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego na poszczególnych Wydziałach Politechniki Gdańskiej.

Laureatom gratulujemy!

 

 

 

fot. POIIB