Szkolenia i Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje o bezpłatnych szkoleniach i o działaniu POIIB wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail:
Wyrażam Zgodę
Akceptuję Regulamin

Kontakt

W I półroczu 2017 r. Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, zorganizowała w Gdańsku i Słupsku 14 szkoleń. Wzięło w nich udział 900 osób – członków POIIB.

 

„Zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych” – to tytuł szkolenia, które odbyło się 27.01.2017 r. Szkolenie obejmowało Prawo unijne i krajowe,  ocenę właściwości użytkowych, specyfikacje techniczne, znakowanie i nadzór rynku. Temat przybliżyła mgr inż. Ewa Kozłowska – Inspektor z Wydziału Wyrobów Budowlanych z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku.

 

”Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej” zaprezentował st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki – Zastępca Naczelnika Wydziału Kontrolno - Rozpoznawczego i BHP Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku. Zaprezentowane zostały między innymi nowe regulacje prawne w zakresie przepisów przeciwpożarowych i techniczno-budowlanych,  zmiany dotyczące uzgadniania projektu budowlanego, w tym danych dotyczących warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego, analizę współczesnych narzędzi inżynierii bezpieczeństwa pożarowego i wentylację w garażach zamkniętych - detekcję gazów, oddymianie. Szkolenie odbyło się 10.02.2017 r.

 

„Warunki Kontraktowe, a polskie prawo„– to tytuł szkolenia, które odbyło się 22.02.2017 r. Szkolenie prowadził Tomasz Skoczyński - radca prawny, niezależny konsultant i członek Polskiego Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Konsultantów FIDIC. O czym była mowa? Zarówno o podstawowych pojęciach, rodzajach, zakresie i charakterze prawnym Warunków Kontraktowych FIDIC i posługiwania się nimi na terenie Polski, jak i FIDIC w kontekście Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego i innych regulacji prawnych. Spotkanie zakończyła dyskusja.

 

„Nowelizacja ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na podstawie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. oraz zmiany w aktach wykonawczych” – to temat kolejnego ze szkoleń. Odbyło się ono 03.03.2017 r. Temat przedstawił Radca Prawny Krzysztof Karwacki. Była mowa o podziale zamówień na części i szacowanie wartości zamówień, nowych regulacji dotyczących opisu przedmiotu zamówienia czy obligatoryjne i fakultatywne podstawy wykluczenia wykonawców i środki naprawcze (self-cleaning).

 

Szkolenia dotyczące zmian w Prawie budowlanym w okresie od września 2015 r. do września 2016 r. poprowadził inż. Krzysztof Użarowski – b. Ekspert Nadzoru Budowlanego z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku. To szkolenie odbyło się w 4 terminach od marca do maja i wzięło w nich udział ponad 400 osób.

 

Projektowanie sieci telekomunikacyjnych w budynkach wielorodzinnych – to temat kolejnego szkolenia. Odbyło się ono 29.03.2017 r. Szkolenie poprowadzili specjaliści z Gdańskich Zakładów Teleelektronicznych TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. i SES ASTRA S.A.

 

30.03.2017 r. w siedzibie Pomorskiej OIIB odbyła się Konferencja pt. „Technologia BIM – zalety i ograniczenia”. Wzięło w niej udział blisko 200 osób - członków Izby, przedstawicieli świata nauki oraz studentów Politechniki Gdańskiej, których interesuje nieunikniona przyszłość technologii BIM w Polsce. Konferencja organizowana była wspólnie przez Pomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

 

Jakie ryzyka pojawiają się na wypadek śmierci przedsiębiorcy dla rodziny i wspólników? Co to jest spadek i co może spadek zawierać? Jaka jest sytuacja spadkobierców w razie śmierci osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą? Na te i wiele innych pytań odpowiadano 05.04.2017 r. podczas szkolenia pod tytułem „Los firmy w obliczu zgonu przedsiębiorcy”, które prowadziła Adwokat Patrycja Kaźmierczak.

 

Rusztowania w procesie budowlanym – obowiązki, błędy, konsekwencje – to temat szkolenia, które odbyło się w siedzibie Pomorskiej Izby 26.04.2017 r. W programie poruszono zagadnienia dotyczące między innymi: odbioru rusztowań w procesie budowlanym,  zagrożeń i konsekwencji błędów przy montażu i eksploatacji rusztowań, katastrofy budowlanej zgodnie z art. 73.1. ust. prawo budowlane, oraz bezpieczeństwo rusztowań w trakcie ich użytkowania w tym procedury kontroli. Szkolenie prowadziła mgr inż. Elżbieta Nowicka-Słowik - Wiceprezes Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań.

 

„Efektywność energetyczna w budownictwie – nowe przepisy, technologie i kierunki rozwoju” –szkolenie pod tym tytułem prowadzili mgr inż. Włodzimierz Matusiak i mgr inż. Michał Jetkowski - Audytorzy Energetyczni. Szkolenie odbyło się 12.05.2017 r.

 

Specjaliści z Przedsiębiorstwa Technicznego SIGNAL przybliżyli zasady projektowania systemów detekcji gazów i systemów parkingowych.  Szkolenie odbyło się 07 czerwca 2017 r. Była mowa między innymi o zagrożeniach gazowych, ich charakterystyce, szczegółowo omówione zostały instalacje obiektowe np. w halach garażowych, laboratoriach i szpitalach (zagrożenia, bezpośrednie regulacje prawne, funkcjonalność i rozmieszczenie systemu detekcji, schematy).

 

fot. POIIB.