Szkolenia i Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje o bezpłatnych szkoleniach i o działaniu POIIB wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail:
Wyrażam Zgodę
Akceptuję Regulamin

Kontakt

W II półroczu 2016 r. Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, zorganizowała dla swoich członków 8 szkoleń. Wzięło w nich udział blisko 500 osób. Wykłady odbyły się w siedzibie POIIB w Gdańsku oraz w budynku NOT-u przy ul. Garncarskiej 4 w Słupsku.

 

Blisko 250 osób wzięło udział w szkoleniach z zakresu zmian w Prawie budowlanym w okresie od września 2015 r. do września 2016 r. Wykłady poprowadził inż. Krzysztof Użarowski – b. Ekspert Nadzoru Budowlanego z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku. Szkolenia odbyły się w Gdańsku i Słupsku w dniach 21, 22 i 23 września 2016 r.

 

„Akademia Inżyniera - Nowoczesne rozwiązania w instalacjach wodnych i grzewczych” – to tytuł kolejnego szkolenia.  Zajęcia odbyły się w Gdańsku i Słupsku 12 i 13.10.2016 r. Program obejmował między innymi: innowacyjne technologie opomiarowania wody i ciepła, detekcja i pomiar gazu, wytyczne projektowe, dyrektywa ErP, a kotły gazowe. Szkolenie przeprowadzili specjaliści z firm: BMETERS POLSKA Sp. z o.o., ALTER S.A., HERZ Sp. z o.o., BERETTA.

 

„ZRID jako uproszczona forma realizacji robót drogowych, wg. stanu prawnego na koniec września 2016 roku” – to tytuł szkolenia, które odbyło się 26.10.2016 r. w Gdańsku.  Spotkanie poprowadził inż. Krzysztof Użarowski – b. Ekspert Nadzoru Budowlanego z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku, przybliżając zakres przedmiotowy specustawy drogowej, opiniowanie wniosku oraz wyłączenie stosowania trybu uzgodnień, termin wydania decyzji i sankcje z tytułu jego przekroczenia oraz różnice w odniesieniu do trybu odwoławczego oraz sądowej kontroli legalności decyzji.

 

W siedzibie POIIB odbyło się szkolenie pt.; „Legalizacja samowoli budowlanej obiektu, a obowiązek jego rozbiórki”. Temat  przybliżył Radca Prawny Jolanta Wawrzyniak. Szkolenie odbyło się 04.11.2016 r. w Gdańsku.

 

Szkolenie pod tytułem „Koszty cyklu życia obiektu budowlanego, najważniejsze zmiany Ustawy Prawo Zamówień Publicznych pod kątem kalkulacji kosztów” poprowadził Maciej Sikorski z firmy ORG-BUD SERWIS S.A.  Szkolenie odbyło się 09.11.2016 r. w Gdańsku.

 

Fot. POIIB.

 

Więcej informacji na temat szkoleń znajdziecie na stronie internetowej POIIB: http://www.pom.piib.org.pl/szkolenia.html