Szkolenia i Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje o bezpłatnych szkoleniach i o działaniu POIIB wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail:
Wyrażam Zgodę
Akceptuję Regulamin

Kontakt

Uzyskanie uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jest ich celem. Po ukończeniu studiów, odbyciu odpowiedniej praktyki przyszedł czas na kolejny krok w karierze zawodowej. 19 maja 2017 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej Ergo Arena Gdańsk/Sopot odbyła się część pisemna egzaminu na uprawnienia budowlane. Zakwalifikowało się do niej 333 kandydatów w 9 specjalnościach:

 

- specjalności konstrukcyjno – budowlanej 158 osób,

- specjalności inżynieryjnej drogowej 22 osoby,

- specjalności inżynieryjnej mostowej 17 osób,

- specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 59 osób,

- specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 60 osób,

- specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej 5 osób,

- specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych 4 osoby,

- specjalności inżynieryjnej kolejowej (w zakresie sterowania ruchem kolejowym) 1 osoba,

- specjalności inżynieryjnej kolejowej (w zakresie kolejowych obiektów budowlanych) 7 osób.

 

Egzaminy ustne odbywają się w dniach od 20 do 31 maja 2017 r. w siedzibie Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa, przy al. Rzeczypospolitej 4 w Gdańsku.

Zdającym życzymy powodzenia!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot. POIIB