Szkolenia i Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje o bezpłatnych szkoleniach i o działaniu POIIB wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail:
Wyrażam Zgodę
Akceptuję Regulamin

Kontakt

3 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku odbyło się uroczyste podpisanie POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY pomiędzy Miastem Słupsk, Zespołem Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku oraz Pomorską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa. Celem współpracy jest podniesienia jakości kształcenia zawodowego. W ramach Porozumienia Pomorska OIIB między innymi umożliwi kadrze oraz uczniom udział w organizowanych dla członków Izby szkoleniach, a przedstawiciele samorządu zawodowego będą w stałym kontakcie ze placówką biorąc udział w uroczystościach i ważnych dla społeczności szkolnej wydarzeniach, przybliżając w ten sposób działalność Izby przyszłym Technikom budownictwa.  

 

Porozumienie podpisali:

w imieniu Miasta Słupsk – Prezydent Miasta Słupsk Robert Biedroń,

w imieniu ZSBiKU w Słupsku – Dyrektor szkoły Jolanta Kapiszka,

w imieniu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - Przewodniczący Rady POIIB Franciszek Rogowicz.

 

Po podpisaniu dokumentu Przedstawiciele Pomorskiej OIIB spotkali się z młodzieżą z klas o kierunku Technik budownictwa.  - Przyszłych pracowników budów chcemy wspierać już na etapie szkoły zawodowej – mówił Przewodniczący Rady POIIB Franciszek Rogowicz. Zależy nam, aby młodzi ludzie wiedzieli, że po ukończeniu szkoły czeka na nich praca. Chcemy, aby zdawali sobie sprawę, że będą wykonywali potrzebny i odpowiedzialny zawód, który daje wiele satysfakcji. Będziemy inwestować w Was swój czas, wiedzę i doświadczenie - mówił Przewodniczący.

 

Bezpośrednim opiekunem ZSBiKU w Słupsku ze strony Pomorskiej Izby jest Ryszard Kwiatkowski – Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot. POIIB.