Szkolenia i Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje o bezpłatnych szkoleniach i o działaniu POIIB wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail:
Wyrażam Zgodę
Akceptuję Regulamin

Kontakt

30 marca 2017 r. w siedzibie Pomorskiej OIIB odbyła się Konferencja pt. Technologia BIM – zalety i ograniczenia. Wzięło w niej udział blisko 200 osób - członków Izby, przedstawicieli świata nauki oraz studentów Politechniki Gdańskiej, których interesuje przyszłość technologii BIM w Polsce.

Konferencja organizowana była wspólnie przez Pomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

 

Gości przywitał Przewodniczący Rady POIIB Franciszek Rogowicza zapewniając, że to początek spotkań, które będą miały za zadanie przybliżyć technologie BIM. Wprowadzenie nowego sposobu pracy w branży architektoniczno-budowlanej jest naturalną konsekwencją postępu technologicznego, a jego stosowanie będzie gwarantowało konkurencyjność polskim firmom.

 

Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, zastępca Przewodniczącego Rady POIIB prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde podkreślił, że BIM wcześniej czy później stanie się standardem także w Polsce. Polska stoi wobec perspektywy wdrożenia dyrektywy unijnej dotyczącej stosowania BIM-u w procedurach zamówień publicznych.

 

Zaroszeni Prelegenci: prof. dr hab. inż. Adam Glema z Politechniki Poznańskiej oraz dr inż. Wojciech Migda (pełnomocnik Dziekana WILiŚ PG do spraw BIM) przekonywali podczas swoich prezentacji, że BIM pozwala na osiągnięcie wielu korzyści w procesie projektowania, realizacji i utrzymania obiektu, między innymi poprzez wyższą jakość dokumentacji, lepszą koordynację procesu budowlanego oraz obniżenie kosztów zarówno przy przygotowaniu inwestycji jak i w trakcie jej użytkowania.

 

 

 

 

 

 

fot. POIIB.