Szkolenia i Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje o bezpłatnych szkoleniach i o działaniu POIIB wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail:
Wyrażam Zgodę
Akceptuję Regulamin

Kontakt

Uroczyste ślubowanie i wręczenie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie odbyło się 16 stycznia 2017 r. w siedzibie Pomorskiej Okręgowej  Izby Inżynierów Budownictwa w Gdańsku. Decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych wręczyli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Kazimierz Smoliński, Przewodniczący Rady POIIB Franciszek Rogowicz, Dziekan WILiŚ PG Krzysztof Wilde oraz Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB Marek Wesołowski.

 

Uprawnienia budowlane uzyskały w sesji jesiennej 2016 r. 224 osoby w 8 specjalnościach:

- specjalność konstrukcyjno-budowlana 98 osób,

- specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 49 osób,

- specjalność inżynieryjna hydrotechniczna 8 osób,

- specjalność inżynieryjna mostowa 11 osób,

- specjalność inżynieryjna drogowa 17 osób,

- specjalność inżynieryjna kolejowa (kolejowe obiekty budowlane) 7 osób,

- specjalność inżynieryjna kolejowa SRK (sterowanie ruchem kolejowym) 2 osoby,

- specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 32 osoby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot. POIIB.