Szkolenia i Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje o bezpłatnych szkoleniach i o działaniu POIIB wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail:
Wyrażam Zgodę
Akceptuję Regulamin

Kontakt

Kolejna grupa inżynierów ma za sobą egzamin na uprawnienia budowlane. Zyskaliśmy na Pomorzu „świeżo upieczonych” konstruktorów, drogowców, mostowców, instalatorów, kolejarzy i hydrotechników gotowych pełnić odpowiedzialnie samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

18 listopada 2016 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej Ergo Arena Gdańsk/Sopot odbyła się część pisemna. Przystąpiło do niej 270 kandydatów w 9 specjalnościach:

- specjalności konstrukcyjno - budowlanej,

- specjalności inżynieryjnej drogowej,

- specjalności inżynieryjnej mostowej,

- specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

- specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

- specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej,

- specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,

- specjalności inżynieryjnej kolejowej (w zakresie sterowania ruchem kolejowym),

- specjalności inżynieryjnej kolejowej (w zakresie kolejowych obiektów budowlanych).

Egzaminy ustne odbyły się w dniach od 19 do 30 listopada 2016 r. w siedzibie Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa, przy al. Rzeczypospolitej 4 w Gdańsku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot. Karol Stańczak