Szkolenia i Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje o bezpłatnych szkoleniach i o działaniu POIIB wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail:
Wyrażam Zgodę
Akceptuję Regulamin

Kontakt

Budowa S-7 Nowy Dwór Gdański – Kazimierzowo:

Wartość projektu: 1.281.621.029,61 zł. netto.

Czas realizacji: październik 2015 r. – październik 2018 r.

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Projekt: Transprojekt Gdański Sp. z o.o.

Wykonawca: Budimex S.A.

 

Teren Żuław, przez który na tym odcinku przebiega droga S-7 jest najbardziej wymagającym ze względu na konieczność jego wzmocnienia mówi Kamil Czyżewski – Dyrektor Kontraktu. Zastosowaliśmy kilka technologii wzmocnienia: wymianę gruntu, wymianę gruntów słabonośnych z dodatkowym etapem przeciążenia nasypem, dreny prefabrykowane z nasypem przeciążającym, materac z keramzytu, żelbetowe pale formowane w gruncie metodą przemieszczeniową zwieńczone oczepami żelbetowymi, kolumny betonowo - żwirowe formowane w gruncie metodą wibrowymiany i  wzmocnienie powierzchniowe warstwą materaca geosyntetycznego.

Największa powierzchnia zostanie wzmocniona za pomocą drenów prefabrykowanych. Przewidziano 6.000.000mb drenów, które  dodatkowo pozostaną pod nasypem przeciążeniowym przez okres konsolidacji podłoża (około 6 miesięcy). Warto wspomnieć też o technologii pali przemieszczeniowych i kolumn żwirowo -betonowych , których łączna długość ma wynosić. 1250km pali. Na budowie, przy wykonywaniu tych pali pracuje 8 palownic.  Jedna maszyna potrzebowała by do wykonania tego zadania 5 lat.  To są ilości, z którymi w swojej karierze zawodowej nie będę miał już do czynienia mówił Kamil Czyżewski.

Do wykonania różnego rodzaju nasypów trzeba było dostarczyć na budowę S-7, bagatela 11 000 000 ton materiałów sypkich. To olbrzymie wyzwanie logistyczne – podkreśla Kamil Czyżewski. Z jednej strony dowiezienie go na budowę, a z drugiej przewożenie materiału z miejsca na miejsce już na samej budowie. 

Jednym z pierwszych wyzwań, którego musieli podjąć się inżynierowie na budowie S-7 było wzmocnienie drogi pod linią o napięciu 400kV. Jest to najwyższe napięcie dla czynnej linii energetycznej w Polsce. Jak mówił Dyrektor Kontraktu - Kamil Czyżewski wyłączenie tego rodzaju linii jest planowane z  rocznym wyprzedzeniem. W grę wchodził teren wielkości boiska piłkarskiego. Wzmocnienie zostało wykonane za pomocą pali przemieszczeniowych i kolumn betonowo żwirowych w ciągu 2 weekendów, bo na tyle operator wstrzymywał przesył energii. W tym czasie 4 palownice pracowały 24h/dobę.

Droga S-7 na odcinku Nowy Dwór Gdański – Kazimierzowo, to także 26 obiektów mostowych jak wiadukty drogowe, przepusty dla zwierząt, przejście podziemne dla pieszych czy most autostradowy nad rzeką Nogat mówi Jacek Szymański Z-ca Dyrektora Kontraktu ds. Mostów. Przeprawa przez rzekę Nogat, w miejscowości Jazowa to konstrukcja skrzynkowa o 2 jezdniach po 600 mb., 13 przęseł, których długość wynosi 598,1m, 14 podpór, w tym 2 w nurcie.  Budowa ustroju nośnego mostu nad Nogatem będzie się odbywać się w cyklu tygodniowym dodaje Jacek Szymański: środa - betonowanie koryta, piątek – betonowanie stropu, poniedziałek – sprężenie i wysuw elementu około 30 m. Realizacyjnym wyzwaniem była zamiana pali z wielkich średnic na prefabrykaty, pokonanie nurtu i ułożenie schematu działania.

Sławomir Rytlewski – kierownik Projektu z oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  podkreśla znaczenie współpracy Inwestora i Wykonawcy z mieszkańcami miejscowości, przez które przebiega budowa drogi. W tym przypadku najbardziej uciążliwe dla mieszkańców okolicznych miejscowości jest palowanie. Co robimy? Od samego początku regularnie spotykamy się z mieszkańcami. Dzięki temu udaje nam się wypracowywać kompromisy. Ustalamy wspólnie zasady pracy w weekendy, czy godziny pracy w tygodniu, szanując sugestie i prośby drugiej strony. Informujemy mieszkańców na bieżąco o przebiegu prac. Naprawdę warto – mówi Sławomir Rytlewski.

 

Budowę drogi S-7 na odcinku Nowy Dwór Gdański – Kazimierzowo nadzorują:

Długoszek Jakub - Dyrektor Rejonu,

Czyżewski Kamil - Dyrektor Kontraktu,

Szymański Jacek - Z-ca Dyrektora Kontraktu ds. Mostów,

Sumiła Piotr - Kierownik budowy,

Rytlewska Wanda - Kierownik działu technicznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot. POIIB