Szkolenia i Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje o bezpłatnych szkoleniach i o działaniu POIIB wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail:
Wyrażam Zgodę
Akceptuję Regulamin

Kontakt

Ponad 700 osób, członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wzięło udział w szkoleniach, które odbyły się w siedzibie Izby w Gdańsku i Słupsku. W I półroczu 2016 r. odbyło się 12 szkoleń – 3 z nich na prośbę członków Izby dotyczyły zmian w Prawie budowlanym po 1 stycznia 2016r.

 

Szkolenie w zakresie budowy i zastosowania podzielników ciepła – to temat pierwszego szkolenia. Wykład poprowadził dr inż. Maciej Ziółkowski - ekspert w zakresie optymalizacji projektowania i eksploatacji systemów energetyki rozproszonej.

 

3 spotkania szkoleniowe dotyczyły zmian w Prawie budowlanym, które weszły w życie w ciągu ostatnich miesięcy. Szkolenie prowadził inż. Krzysztof Użarowski z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku.

 

Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych była tematem kolejnego szkolenia, które prowadził mgr inż. Tadeusz Bielski – Naczelnik Wydziału Wyrobów Budowlanych z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku.

 

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, jego najważniejsze zagadnienia dotyczące OC osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, przedstawiła Maria Tomaszewska-Pestka – Dyrektor Biura Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej Agencji Wyłącznej Ergo Hestii.

 

Szkolenie dotyczące specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zasad ich tworzenia i najczęściej popełnianych błędów poprowadził Maciej Sikorski - specjalista z Działu Szkoleń i Edukacji Kadr ORGBUD-SERWIS Sp. z o.o. z Poznania.

 

Członkowie naszego samorządu mieli okazję spotkać się też z przedstawicielami Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Tematem spotkania było usystematyzowanie i omówienia aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących procedur uzgadniania dokumentacji projektowych oraz geodezyjnych. Na pytania przybyłych odpowiadał między innymi Bogumił Koczot – dyrektor Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

 

Kolejne ze szkoleń dotyczyło zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Swoją wiedzą podzielił się st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki – Zastępca Naczelnika Wydziału Kontrolno - Rozpoznawczego i BHP Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku.

 

Budowa i zastosowania układów pomiarowych energii cieplnej do ogrzewania mieszkań i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach spółdzielczych osiedli mieszkaniowych - to temat szkolenia, podczas którego omówione zostały typowe problemy związane z zastosowaniem różnych rozwiązań systemów pomiarowych, służących do rozliczeń zużycia energii cieplnej. Przedstawiono również  sytuacje sporne, związane z rozliczeniami za zużytą energię cieplną w relacji spółdzielnia - lokator wraz z propozycjami umożliwiającymi szybkie rozwiązanie sporu.

 

BIM w budownictwie ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji betonowych był tematem kolejnego spotkania. Omówiono między innymi rozwiązanie BIM na urządzenia mobilne, zabezpieczanie konstrukcji płytowo - słupowych przeciwko katastrofom postępującym oraz skuteczne rozwiązania przy projektowaniu i wykonaniu hydroizolacji.

 

Jak dobrać zespół do realizacji inwestycji? Jak określić cele dla zespołu, aby proces inwestycyjny prowadzony był skutecznie? Jak rozwijać, kształcić i jak motywować? Wreszcie jak skutecznie egzekwować wykonywanie zadań i nagradzać pracowników za dobrze wykonaną pracę? O tym jak zarządzać, aby wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego byli usatysfakcjonowani mówił podczas ostatniego przed wakacjami szkolenia mgr inż. Marcin Zeszutek.

 

fot. POIIB