Szkolenia i Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje o bezpłatnych szkoleniach i o działaniu POIIB wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail:
Wyrażam Zgodę
Akceptuję Regulamin

Kontakt

29 czerwca 2016 r. odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody konkursu na najlepszą pracę dyplomową, której Fundatorem jest Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w kadencji 2014-2018.

W wyniku prac Zespołów Kwalifikacyjnych poszczególnych branż oraz Kapituły Nagrody przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:

 

Branża: instalacje elektryczne i telekomunikacja:

- nagroda główna dla pracy Macieja Jaskulskiego, pt. „Stanowisko dydaktyczne do wspomagania zajęć z przedmiotu systemy informacji geograficznej w elektroenergetyce”, której Promotorem jest dr inż. Andrzej Augusiak,

- wyróżnienie dla pracy zbiorowej Macieja Wilińskiego i Rafała Świerczyńskiego, pt. „Założenia i wytyczne do budowy systemu informacji geograficznej (GIS) dystrybucyjnych sieci energetycznych Politechniki Gdańskiej”, którego Promotorem jest dr inż. Andrzej Augusiak, doc. PG.

Branża: inżynieria transportowa:

- nagroda główna dla pracy Patrycji Piętki, pt. „Analiza statyczno-dynamiczna sprężonej estakady tramwajowej”, której Promotorem jest mgr inż. Maciej Malinowski,

- wyróżnienie dla pracy Karoliny Dyczko, pt. „Zarządzanie utrzymaniem nawierzchni”, którego Promotorem jest dr inż. Bohdan Dołżycki.

Branża: instalacje sanitarne:

- nagroda główna dla pracy zbiorowej Marcina Chyły i Michała Witkowskiego, pt. „Projekt kanalizacji deszczowej terminala kontenerowego w Gdańsku”, której Promotorem jest prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski,

- wyróżnienie dla pracy Martyny Magdaleny Konopińskiej, pt. „Koncepcja modernizacji kolektora sanitarnego „Morena” na odcinku Kokoszki – przepompownia ścieków Motława wraz z uwzględnieniem trendu rozwojowego miasta Gdańska i gmin sąsiednich”, której Promotorem jest dr inż. Sylwia Fudala-Książek.

Branża: konstrukcje budowlane i inżynierskie:

- nagroda główna dla pracy Macieja Tomasza Solarczyka, pt. „Olimpijski tor kolarski (welodrom) przykryty dachem wiszącym (z analizą cięgna nieodkształcalnego i odkształcalnego)”, której promotorem jest dr hab. inż. Krystyna Nagrodzka – Godycka,

- wyróżnienie dla pracy Przemysława Kluski, pt. „Analizy obliczeniowe wzmocnienia podłoża gruntowego sztywnymi kolumnami”, której Promotorem jest dr hab. inż. Adam Krasiński.

 

Wręczenia nagród i wyróżnień odbędzie się podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego właściwych Wydziałów Politechniki Gdańskiej.

Laureatom gratulujemy!

 

 

 

 

fot. POIIB