Szkolenia i Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje o bezpłatnych szkoleniach i o działaniu POIIB wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail:
Wyrażam Zgodę
Akceptuję Regulamin

Kontakt

Do egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji wiosennej 2016 r. przystąpiło 330 osób, z nich zdały egzamin pisemny oraz ustny i tym samym uzyskały uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie budowlane.

 

Uroczyste ślubowanie i wręczenie uprawnień odbyło się 28 czerwca 2016 r. w siedzibie Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa przy ul. Rzeczypospolitej 4/155 w Gdańsku. Decyzje wręczył Przewodniczący Rady Pomorskiej OIIB Franciszek Rogowicz oraz Wiceprzewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB dr Marek Wesołowski . Zaproszenie na uroczystość przyjęli prof. dr hab. inż. Ireneusz Kreja – Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej oraz prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde – Dziekan elekt WILiŚ PG.

 

Egzaminy na uprawienia budowlane zdawano w 8 specjalnościach:

- specjalność konstrukcyjno-budowlana  - na 152 zdających egzamin zdało 101 (66%),

- specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  - na 58 zdających egzamin zdało 41 (70%),

- specjalność inżynieryjna hydrotechniczna - na 10 zdających egzamin zdało 9 (90%),

- specjalność inżynieryjna mostowa - na 18 zdających egzamin zdało 18 (83%),

- specjalność inżynieryjna drogowa - na 27 zdających egzamin zdało 25 (92%),

- specjalność inżynieryjna kolejowa (kolejowe obiekty budowlane) - na 17 zdających egzamin zdało 16 (94%),

- specjalność telekomunikacyjna - na 2 zdających egzamin zdało 1 (50%),

- specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych- na 46 zdających egzamin zdało 36 (78%).

 

Uprawnienia budowlane pozwalają na pełnienie samodzielnych funkcji w budownictwie na stanowiskach kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta.

Postępowanie egzaminacyjne przeprowadzane jest przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa dwa razy w roku. Sesja jesienna 2016 r. rozpocznie się 18 listopada egzaminem pisemnym we wszystkich izbach okręgowych w kraju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot. POIIB