Szkolenia i Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje o bezpłatnych szkoleniach i o działaniu POIIB wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail:
Wyrażam Zgodę
Akceptuję Regulamin

Kontakt

Muzeum II Wojny Światowej zostało powołane i rozpoczęło działalność 1 grudnia 2008 roku. Misją placówki jest stworzenie nowoczesnego muzeum, które będzie opowiadać historię II Wojny Światowej, jako największego kataklizmu XX wieku. Obok funkcji wystawienniczych Muzeum będzie pełnić rolę ośrodka edukacji, kultury i nauki.

Projekt budynku Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku został wybrany w międzynarodowym konkursie architektonicznym. Pierwszą nagrodę zdobyła praca Studia Architektonicznego Kwadrat z Gdyni. 1 września 2012 r. odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod siedzibę Muzeum, które poprzedziły wielomiesięczne prace związane z przygotowaniem terenu oraz prace archeologiczne.

Dla inżynierów budownictwa obiekt stanowi ogromne wyzwanie architektoniczne, technologiczne i organizacyjne. Szefem projektu ze strony inwestora jest  Karol Kalinowski, członek Pomorskiej OIIB. Wspiera go 7 inspektorów nadzoru oraz inżynierowie budowy różnych branż, między innymi: eklektycznej, sanitarnej, hydrotechnicznej.

Otwarcie siedziby Muzeum II Wojny Światowej planowane jest na koniec 2016 r.

Budynek zajmuje powierzchnię około 23 tysięcy m2. Wystawa główna to około 5 tysięcy m2, a tysiąc metrów powierzchni przeznaczono na wystawy czasowe. Wystawa stała została podzielona na 3 bloki narracyjne: „Droga do wojny”, „Groza wojny” i „Długi cień wojny”. Obiekt składa się z 40 metrowej wieży, której każda ze ścian ma inne nachylenie - od 56 do 75 stopni i stanowi 7 kondygnacji.  Większość budynku znajduje się pod ziemią, gdzie na głębokości 14,5 m, jeszcze przed zaleniem stropu umieszczono takie eksponaty jak: czołgi, wagon kolejowy, torpeda oraz zabytkowy fiat.

Postęp prac budowlanych można śledzić na stronie internetowej Muzeum: http://www.muzeum1939.pl/pl/dziennik_budowy

I etap – wykonanie suchego wykopu to koszt 95 mln. zł.

II etap – realizacja budynku wraz z infrastruktura towarzyszącą, instalacjami, wykończeniem, wyposażeniem wraz z układem drogowym to koszt 249 mln. zł.

III etap – wykonanie ekspozycji stałej to 44 ml. zł.

Muzeum II Wojny Światowej w liczbach:

- powierzchnia całkowita wynosi 58 tysięcy m2 (7,5 boiska piłkarskiego),

- kubatura budynku 260 tysięcy m3 (1,7 Bazyliki Mariackiej w Gdańsku),

- 6 tysięcy ton zbrojenia,

- 50 tysięcy ton betonu,

- 100 ton konstrukcji stalowych,

- 200 km kabli instalacji telekomunikacyjnych,

- 13 wind osobowych, 1 towarowa, 3 gastronomiczne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot. POIIB