Szkolenia i Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje o bezpłatnych szkoleniach i o działaniu POIIB wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail:
Wyrażam Zgodę
Akceptuję Regulamin

Kontakt

20 maja br. w Hali Widowiskowo Sportowej Ergo Arena Gdańsk/Sopot odbył się egzamin pisemny na uprawnienia budowlane. Osoby, które zdały część pisemną przystępują do egzaminu ustnego. Sesja wiosenna odbywa się w siedzibie Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa, przy al. Rzeczypospolitej 4/155 w Gdańsku i potrwa do 3 czerwca. O uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ubiega się 332 osoby.

Egzaminy obejmują 8 specjalności:

- specjalność konstrukcyjno – budowlaną,

- specjalność inżynieryjną drogową,

- specjalność inżynieryjną mostową,

- specjalność instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

- specjalność instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

- specjalność inżynieryjną hydrotechniczną,

- specjalność instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,

- specjalność inżynieryjną kolejową.
Do egzaminu na uprawnienia budowlane można przystąpić po odbyciu udokumentowanej praktyki zawodowej, której czas jest uzależniony od stopnia wykształcenia i rodzaju uprawnień, o które kandydat się ubiega.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot. POIIB