Szkolenia i Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje o bezpłatnych szkoleniach i o działaniu POIIB wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail:
Wyrażam Zgodę
Akceptuję Regulamin

Kontakt

7 kwietnia 2016 r. w siedzibie Pomorskiej OIIB, przy al. Rzeczypospolitej 4/155 w Gdańsku odbyło się spotkanie konsultacyjne członków Rady oraz Organów Pomorskiej OIIB z Wojewódzkim i Powiatowymi Inspektorami Nadzoru Budowlanego z terenu województwa pomorskiego.

Podczas spotkania omówiono i określono obszary współpracy pomiędzy Pomorską Izbą Inżynierów Budownictwa, a organami nadzoru budowlanego, a także sprawy szczegółowe, dotyczące przede wszystkim kwestii odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Grzegorz Stosik ocenił współpracę z POIIB jako bardzo dobrą i podkreślił potrzebę wymiany poglądów w odniesieniu do stosowania przepisów Prawa budowlanego.

Przewodniczący Rady POIIB Franciszek Rogowicz zadeklarował zacieśnienie współpracy Izby, zwłaszcza Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej POIIB z Powiatowymi Inspektorami Nadzoru Budowlanego, zaznaczając przy tym, że błędy jednostek nie mogą rzutować na wizerunek całego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Bliska współpraca ma temu zapobiegać.

Zarówno przedstawiciele POIIB jak i organów nadzoru budowlanego podkreślali wagę właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez członków Izby.

 

 

 

 

 

 

 

fot. POIIB