Szkolenia i Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje o bezpłatnych szkoleniach i o działaniu POIIB wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail:
Wyrażam Zgodę
Akceptuję Regulamin

Kontakt

Zapraszamy do udziału w konkursie na najlepsze prace dyplomowe o Nagrodę Przewodniczącego Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Konkurs obejmuje prace inżynierskie i magisterskie obronione w minionym roku kalendarzowym (2015r.) na Wydziałach Inżynierii Lądowej i Środowiska (WILiŚ), Elektroniki, Informatyki i Telekomunikacji (ETI) oraz Elektrotechniki i Automatyki (EiA) Politechniki Gdańskiej. 

 

Zgłoszenia z poszczególnych Wydziałów Politechniki Gdańskiej prosimy składać do 15 kwietnia 2016 r. w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej przez Opiekunów prac dyplomowych. Razem ze zgłoszeniem złożyć należy kopię pracy i kopię ocen Opiekunów i Recenzentów.

Prace oceniane będą w 4 kategoriach:

-konstrukcje budowlane i inżynierskie (włącznie z tematyką wyburzeniową),

-inżynieria transportowa (drogi, koleje, mosty),

-instalacje sanitarne,

-instalacje elektryczne i telekomunikacja.

 

Wstępnej kwalifikacji prac dyplomowych dokonają Branżowe Zespoły Kwalifikacyjne. W czerwcu Kapituła konkursu wybierze najlepsze z nich. Nagroda ma formę dyplomu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i nagrody pieniężnej w wysokości 1.500,00 zł.

Nagrody wręczy Przewodniczący Rady POIIB podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.

W załączeniu znajduje się regulamin oraz karta zgłoszenia.

fot. POIIB