Szkolenia i Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje o bezpłatnych szkoleniach i o działaniu POIIB wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail:
Wyrażam Zgodę
Akceptuję Regulamin

Kontakt

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa,  nadała 201 uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Do egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2015r. przystąpiło 270 osób.

Uroczyste ślubowanie i wręczenie uprawnień odbyło się 11 stycznia 2016 r. w siedzibie Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa przy ul. Rzeczypospolitej 4/155 w Gdańsku. Uprawnienia wręczyli Przewodniczący Rady Pomorskiej OIIB Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Leszek Niedostatkiewicz.

Dołączyliście do grona ludzi pracowitych, uczciwych i odważnych mówił podczas uroczystości Przewodniczący OKK Leszek Niedostatkiewicz. Dotąd pełniliście funkcje pomocnicze w budownictwie, a od dziś jesteście pełnoprawnymi inżynierami budownictwa. Nie traktujcie zdobytych uprawnień jako zakończenia edukacji. Uprawnienia to zobowiązanie do nieustannego dokształcania. Przed wami czas mierzenia się z życiem, techniką i przyrodą. Oby ten czas upłynął szczęśliwie, czyli bez wypadków i katastrof budowlanych mówił Przewodniczący OKK.

Rolą Izby jest dbanie o kwalifikacje naszych członków mówił Przewodniczący Pomorskiej OIIB Franciszek Rogowicz. Jako samorząd zawodowy organizujemy regularnie szkolenia i warsztaty. Staramy się na bieżąco docierać do Państwa z ważnymi informacjami związanymi z postępem technicznym i zmianami w prawie budowlanym. Dzięki ubezpieczeniu, któremu podlegają członkowie izby, możecie tak wy jak i wasze rodziny czuć się bezpiecznie wykonując ten odpowiedzialny zawód. Dobra wiadomość dla Państwa jest taka, że zawód inżyniera budownictwa jest zawodem deficytowym. Oznacza to, że jesteście Państwo potrzebni – mówił Przewodniczący POIIB. Życzę wam ciekawych inwestycji i radości z wykonywanej pracy.

 

Egzaminy na uprawienia budowlane zdawano w 9 specjalnościach:

- specjalność konstrukcyjno-budowlana (na 115 zdających egzamin zdało 75),

- specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (na 53 zdających egzamin zdało 46),

- specjalność inżynieryjna hydrotechniczna (na 5 zdających egzamin zdało 4),

- specjalność inżynieryjna mostowa (na 11 zdających egzamin zdało 4),

- specjalność inżynieryjna drogowa (na 23 zdających egzamin zdało 18),

- specjalność inżynieryjna kolejowa (kolejowe obiekty budowlane) (na 16 zdających egzamin zdało 13),

- specjalność inżynieryjna kolejowa SRK (sterowanie ruchem kolejowym) (na 1 zdającego egzamin zdał 1) ,

- specjalność telekomunikacyjna (na 4 zdających egzamin zdało 4),

- specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (na 42 zdających egzamin zdało 36).

 

W grudniu 2015 r. minęło 15 lat od momentu uchwalenia ustawy, na mocy której powołano samorządy zawodowe działające w obszarze budownictwa. W myśl Konstytucji Rzeczypospolitej (art. 17): „W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące piecze nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony”. Powstanie samorządu zawodowego umożliwiło przejęcie od państwa części zadań, a przede wszystkim przyznawania uprawnień budowlanych, kontroli wykonywania zawodu oraz doskonalenia zawodowego. Egzaminy na uprawnienia budowlane przeprowadzane są dwa razy w roku. Uzyskanie uprawnień gwarantuje, wysoką jakość wykonywanych usług. Jako izba dbamy o kwalifikacje inżynierów budownictwa i wysoki poziom etyczny członków naszego samorządu zawodowego.

Uprawnienia budowlane pozwalają na pełnienie samodzielnych funkcji w budownictwie na stanowiskach kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot. POIIB