Szkolenia i Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje o bezpłatnych szkoleniach i o działaniu POIIB wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail:
Wyrażam Zgodę
Akceptuję Regulamin

Kontakt

16 grudnia 2015 r. w słupskiej delegaturze Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa odbyło się świąteczne spotkanie Delegatów na Zjazd Okręgowy. To doskonała okazja na podsumowanie działalności Rady POIIB i świąteczno - noworoczne życzenia.

Podczas spotkania Przewodniczący Rady POIIB Franciszek Rogowicz szczegółowo omówił między innymi rolę i aktywność zespołów pomocniczych. Członkowie Rady POIIB działają aktywnie w 8 grupach przypisanych do konkretnych dziedzin działalności izby:

Zespół ds. Samopomocy Koleżeńskiej,

Zespół ds. Legislacji,

Zespół ds. Szkoleń,

Zespół ds. Integracji i Promocji,

Zespół ds. Zakupów,

Zespół ds. Odznaczeń,

Zespół ds. Przygotowań Obchodów Dnia Budowlanych,

Rada Kwartalnika Pomorski Inżynier.

Przedmiotem dyskusji, stały się także bieżące sprawy poruszane podczas ostatniego w tym roku posiedzenia Krajowej Rady PIIB, które odbyło się 9 grudnia br. roku w Warszawie. W części obrad Rady Krajowej uczestniczył  podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Tomasz Żuchowski, który zadeklarował, że dopilnuje kwestii związanych z budownictwem, zwłaszcza prac nad Kodeksem budowlanym oraz doceni środowisko inżynierów budownictwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot. POIIB