Szkolenia i Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje o bezpłatnych szkoleniach i o działaniu POIIB wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail:
Wyrażam Zgodę
Akceptuję Regulamin

Kontakt

Ruszyła sesja jesienna egzaminów na uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Pisemna część odbyła się w Hali Widowiskowo Sportowej Ergo Arena Gdańsk/Sopot.

 Egzamin przeprowadzono dla 8 specjalności:

- specjalność konstrukcyjno - budowlaną,

- specjalność inżynieryjną drogową,

- specjalność inżynieryjną mostową,

- specjalność instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

- specjalność instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

- specjalność inżynieryjną hydrotechniczną,

- specjalność instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych ,

- specjalność inżynieryjną kolejową (kolejowe obiekty budowlane),

- specjalność inżynieryjną kolejową SRK (sterowanie ruchem kolejowym). 

W postępowaniu kwalifikacyjnym można wziąć udział po odbyciu udokumentowanej praktyki zawodowej. Czas trwania praktyki jest uzależniony od stopnia wykształcenia, które kwalifikuje do ubiegania się o uprawnienia w projektowaniu i kierowaniu robotami bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie.

Egzamin odbył się w tym samym czasie w 16 okręgowych izbach inżynierów budownictwa na trenie kraju. Osoby, które zdały część pisemną przystąpią do egzaminu ustnego. Egzaminy ustne odbywać będą się w siedzibie Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa przy al. Rzeczypospolitej 4/155 i potrwają do 2 grudnia 2015r.

Pomorska Izba Inżynierów Budownictwa zrzesza ponad 9 200 członków, którzy reprezentują zawód inżyniera budownictwa (zawód zaufania publicznego).

 

 

 

 

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB dr Leszek Niedostatkiewicz