Szkolenia i Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje o bezpłatnych szkoleniach i o działaniu POIIB wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail:
Wyrażam Zgodę
Akceptuję Regulamin

Kontakt

W II półroczu 2015 r. Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, zorganizowała dla swoich członków 8 szkoleń. Wzięło w nich udział blisko 700 osób. Wykłady odbyły się w siedzibie POIIB w Gdańsku i delegaturze w Słupsku.

Największym zainteresowaniem cieszyły się szkolenia dotyczące najnowszych zmian w Prawie budowlanym i ich praktycznych aspektów. Na specjalną prośbę naszych członków odbyły się, aż trzy edycje szkolenia w Gdańsku i jedno w Słupsku. Uczestniczyło w nich pół tysiąca inżynierów i techników budownictwa. Na pytania zainteresowanych odpowiadał inż. Krzysztof Użarowski – Ekspert Nadzoru Budowlanego z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku.

 

Temat „Skurcz betonu - geneza, właściwości, konsekwencje” przybliżył dr inż. Marek Wesołowski z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

 

Kolejne spotkanie odbyło się pt.: „Akademia Inżyniera – poprawa efektywności w systemach instalacji wodnej i grzewczej”. Omawiano między innymi innowacyjne technologie opomiarowania wody i ciepła, uzdatnianie wody do celów pitnych i w nowoczesnych systemach grzewczych i jakość czynnika grzewczego w układach co.

 

"Jak szybko i poprawnie zaprojektować dowolną instalację RTV/SAT? Program TelSat i jego zastosowanie w praktyce" - to tytuł szkolenia, które miało wymiar nie tylko teoretyczny, ale też praktyczny. Uczestnicy mogli spróbować pracy z programem TelSat.

 

Seminarium „Dlaczego pompy ciepła i kiedy korzyści z ich zastosowania?” poprowadzili prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz – kierownik Katedry Energetyki i Aparatury Przemysłowej z Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej i mgr inż. Adam Koniszewski z firmy Glen Dimplex Polska oraz przedstawiciel WFOŚ i GW.  Organizatorami seminarium była POIIB i PZITS o/Gdańsk.