Szkolenia i Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje o bezpłatnych szkoleniach i o działaniu POIIB wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail:
Wyrażam Zgodę
Akceptuję Regulamin

Kontakt

W minionym tygodniu odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody konkursu na najlepszą pracę dyplomową, której Fundatorem jest Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w kadencji 2014-2018.

W wyniku prac, najpierw Zespołów Kwalifikacyjnych poszczególnych branż, a następnie Kapituły Nagrody przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:

 - branża: budownictwo-konstrukcje: Nagrodę Główną dla pracy zbiorowej Doroty Ciszewskiej – Kłos i Marcina Byczuka, pt. „Przewodność cieplna betonów lekkich”, której promotorem jest dr inż. Marzena Kurpińska. Wyróżnienie dla pracy Marty Ostaszewskiej, pt. „Numerical simulation of deterministic size effect In concrete beams and concrete beam reinforced with basalt bars”, której Promotorem jest prof. dr hab. inż. Jacek Tejchman-Konarzewski.

- branża: budownictwo – inżynieria transportowa: Nagrodę Główną dla pracy Karoliny Dyczko, pt. „Recykling powierzchni nawierzchni drogowej na gorąco”, której Promotorem jest dr inż. Bohdan Dołżycki. Wyróżnienie dla pracy Michała Topolewicza, pt. „Wieloaspektowa analiza kładki dla pieszych”, którego Promotorem jest dr inż. Łukasz Pyrzowski, mgr. inż. Bartosz Sobczyk.

- branża: instalacje sanitarne, dwie Nagrody Główne: Nagrodę Główną dla pracy Karoliny Matej, pt. „Propozycja korekty systemu wymiany wody w basenach Fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego”, której Promotorem jest prof. dr hab. inż. Jerzy Sawicki. Nagrodę Główną dla pracy Pawła Wielgata, pt. „Modelowanie przepływu cyrkulacyjnego w aspekcie wymiany wody w basenach hodowlanych Fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego”, której Promotorem jest dr hab. inż. Piotr Zima.

- branża: elektryka  telekomunikacja: Nagrodę Główną dla pracy Łukasza Bartkiewicza, pt. „Projekt stacji transformatorowej 15/0,4kV wnętrzowej przeznaczonej do zasilania niedużego zakładu przemysłowego”, której Promotorem jest dr hab. inż. Roman Partyka. Wyróżnienie dla pracy Macieja Grąckiego, pt. „Wykorzystanie serwera YATE jako sterownika bram sygnalizacyjnych”, którego Promotorem jest dr inż. Marcin Narloch.

Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego właściwych Wydziałów Politechniki Gdańskiej.

Laureatom gratulujemy i życzymy sukcesów!

 

 

 

 

 

fot. POIIB