Szkolenia i Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje o bezpłatnych szkoleniach i o działaniu POIIB wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail:
Wyrażam Zgodę
Akceptuję Regulamin

Kontakt

Zakończyło się betonowanie jezdni, jednej nitki tunelu (T1). Trwają miedzy innymi prace związane z układaniem ognioodpornej obudowy i wyposażaniem w instalacje kablowe. Rozpoczęło się betonowanie jezdni na drugiej nitce (T2). Roboty obywają się również przy budynkach technicznych po obu stronach tuneli. - Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o. zorganizowały dla Dziennikarzy wizytę na budowie tunelu, aby zaprezentować postępy prac.

Roboty przy budowie Tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku mają zakończyć się do końca b.r. Pierwsze miesiące 2016 r. upłyną pod znakiem testów i odbiorów technicznych. Tunelem przejedziemy w maju.

To ogromne doświadczenie dla inżynierów wielu specjalności. Przed sporym wyzwaniem stanęli tu Kierownicy Budowy oraz Inspektorzy Nadzoru specjalności mostowej. Przy tunelu pracują między innymi inżynierowie budownictwa branży hydrotechnicznej, konstrukcyjnej i elektrycznej.

Problemy zaczynają się z każdym centymetrem średnicy tarczy TBM - mówi Piotr Czech – kierownik kontraktu. Przy średnicy, z którą tu mieliśmy do czynienia, czyli 12,56 m. zagrożeniem jest osiadanie gruntu. Tunel przechodzi przez tereny przemysłowe, nabrzeża, bazę Orlenu i zbiorniki z paliwem. Wszystko funkcjonowało podczas drążenia bez problemów. To mamy już za sobą. Przed nami instalowanie systemów bezpieczeństwa jak nagłośnienie, hydranty i czujki pożarowe. Należy podkreślić, że nasz tunel będzie miał najwyższy poziom bezpieczeństwa. Mimo, że ma tylko kilometr, wyposażony jest zgodnie z dyrektywą Parlamentu UE dot. minimalnego poziomu bezpieczeństwa dla tuneli drogowych w Europie. Wytyczne spisano po pożarze w tunelu Mont Blanc na granicy francusko-włoskiej. Zginęło wtedy 39 osób, a kilkanaście zostało rannych. Wśród ofiar i poszkodowanych byli strażacy, którzy przyjechali do zdarzenia. Pożar miał miejsce w 1999 roku.

Każdego dnia, 7 dni w tygodniu przy budowie tunelu pracuje na 3 zmiany 400 osób – dodaje Piotr Czech. Specyfika tego rodzaju budowy jest taka, że wjazd sprzętu jest wysoce ograniczony. Elementy logistyki decydują o tym jaki sprzęt, ile sprzętu i materiału, ile osób można jednocześnie wprowadzić do tunelu. Ma to bez wątpienia duży wpływ na czas wykonywania robót.

Po zakończeniu prac rozpoczną się testy poszczególnych systemów bezpieczeństwa i ich współdziałania. Kolejnym krokiem będzie symulowanie różnych scenariuszy zdarzeń jak zadymienie czy pożar. Po testach tunel przekazany zostanie do odbiorów.

Podczas wizyty dziennikarzy obecny był Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, Prezes GIK Sp. z o.o. Ryszard Trykosko oraz Przedstawiciele Generalnego Wykonawcy, firmy OHL.

 

 

 

 Szkolenie BHP, kilka słów wstępu od Gospodarzy i w drogę.

 

 

 Piotr Czech - Kierownik Kontraktu

 

 Przejście poprzeczne pomiędzy nitkami: T1 i T2

 

 T2 przygotowana do betonowania jezdni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tunel w liczbach

 • 1377,5 metrów - całkowita długość tunelu pod Martwą Wisłą,
 • 1072,5 metrów - długość jednej wydrążonej rury tunelu,
 • 2200 ton – waga maszyny TBM,
 • 91 metrów -  długość maszyny TBM,
 • 12,56 metrów – średnica tarczy maszyny TBM,
 • 11 metrów  – średnica wydrążonych i obudowanych tubingami rur tunelu,
 • 35 metrów – odległość od najgłębszego miejsca w tunelu do lustra Martwej Wisły,
 • 1076 pierścieni o wadze ok. 118 000 ton użyto do wykonania 2 rur tunelu (każdy z pierścieni składa się z 7 elementów tzw. tubingów, których łącznie zużyto 7518 sztuk),
 • 500 000 ton – tyle urobku wydobyto i wywieziono przy drążeniu tuneli,
 • 40 km – taką długość miałyby ułożone w jednym rzędzie tubingi użyte do budowy tunelu
 • 400 tyle osób pracuje codziennie na budowie
 • 4300 tyle ton stali zużyto i będzie zużyte do zbrojeń płyty jezdni, ścian odbojowych, chodników etc w obu rurach tunelu
 • 25 000 metrów sześciennych betonu potrzeba by zalać te zbrojenia.
 • 190 km tyle kabli ułożonych zostanie w tunelu.