Szkolenia i Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje o bezpłatnych szkoleniach i o działaniu POIIB wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail:
Wyrażam Zgodę
Akceptuję Regulamin

Kontakt

 

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna POIIB, nadała 229 uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Uroczyste ślubowanie i wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień odbyło się 23 czerwca 2015 r. w siedzibie Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przy al. Rzeczypospolitej 4/155 w Gdańsku. Decyzje wręczyli Przewodniczący POIIB mgr inż. Franciszek Rogowicz i Przewodniczący OKK POIIB dr inż. Leszek Niedostatkiewicz.

Podsumowanie egzaminu - statystyka:

 

- ogólna liczna zdających 295, pozytywnie zdało egzamin 229 osób

  w poszczególnych specjalnościach:

 

122 osób zdawało w specjalności konstrukcyjno - budowlanej - 87 osób zdało

-  30 osób zdawało w specjalności drogowej - 22  osoby zdały

-  12 osób zdawało w specjalności mostowej - 9 osób zdało

50 osób zdawało w specjalności sanitarnej - 39 osób zdało 

50 osób zdawało w specjalności elektrycznej - 45 osób zdało

-  10 osób zdawały w specjalności kolejowej - 9 osób zdało

-  2 osób zdawały w specjalności kolejowej (SRK) - 1 osoba zdała

-  6 osób zdawały w specjalności telekomunikacyjnej - 6 osób zdało

13 osoby zdawały w specjalności hydrotechnicznej - 11 osób zdało

 

 Do kwalifikacji (łącznie z egzaminami powtórkowymi) złożyło wnioski 361 osób.