Szkolenia i Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje o bezpłatnych szkoleniach i o działaniu POIIB wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail:
Wyrażam Zgodę
Akceptuję Regulamin

Kontakt

Modernizacja stacji PKP Gdańsk Wrzeszcz trwała zaledwie 16 miesięcy. W tak krótkim  czasie zmieniło się tam chyba wszystko. Wybudowano dwa dwukrawędziowe wyspowe perony, zmodernizowano istniejące, wybudowano dwie grupy nowych torów – grupę parzysta i nieparzystą. Przedłużono przejścia pod torami kolejowymi i stworzono możliwość wejścia na perony z obu tuneli, a nie jak dotąd z jednego. Dworzec przeszedł kompleksową modernizację, także pod względem wyposażenia w oświetlenie, nagłośnienie, windy i nowoczesne systemy oznakowania dla osób niewidomych. Wrzeszcz zyskał także najnowocześniejszy w Polsce i jeden z najnowocześniejszych w Europie system sterowania ruchem kolejowym francuskiej firmy Thales. 

O przebiegu prac opowiadali  Tomasz Waldowski, TORPOL S.A. – kierownik budowy i Piotr Sobol, Thales Polska Sp. z o.o. – kierownik robót w zakresie SRK.

Nawierzchnia torowa została zbudowana z szyn S60E1 na podkładach strunobetonowych z przytwierdzeniem sprężystym. Celem było osiągnięcie najlepszych parametrów pod względem prędkości i przepustowości. Staraliśmy się wykonać prace z najwyższą starannością, zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i to nam się udało mówił Tomasz Waldowski. - To wielobranżowy projekt, możemy więc mówić o wielowymiarowym sukcesie. Podczas największego natężenia robót w systemie wielozmianowym, pracowało przy ponad 300 osób: geodeci, teletechnicy, elektrycy,  specjaliści instalacji sanitarnych, obiektów inżynieryjnych mostowych i kolejowych oraz specjaliści Sterowania Ruchem Kolejowym. Ci ostatni mieli za zadanie wybudować infrastrukturę, która zapewni bezpieczeństwo. Jak mówi Piotr Sobol, powstało 36 układów napędowych rozjazdów (napędów zwrotnicowych), wbudowano 90 czujników sytemu licznika osi  (czujniki pokazują, które sekcje stacji są aktualnie zajęte), aby wszystko połączyć potrzebnych było około 100 km. kabli.  W nowych pomieszczeniach nastawni zainstalowano urządzenia komputerowe i wgrano uprzednio opracowane oprogramowanie.

Obecnie na stacji Gdańsk Wrzeszcz trwają prace porządkowe. Za kilka dni rozpoczną się odbiory końcowe.

Nowa stacja wkrótce będzie też obsługiwała Pomorską Kolej Metropolitalną.

Wkrótce mostem nad Martwą Wisłą przejedzie 180, a nie jak dotąd 30 par pociągów na dobę. Przepłyną jednostki do 9 metrów wysokości, a nie jedynie do 5,5 metra. Zwiększy się też szerokość toru wodnego. Wszystko to dzięki powstającej przeprawie przez Martwą Wisłę. Nowy most kolejowy podobnie jak jego starszy sąsiad - most wantowy nie będzie miał podpory nurtowej.

Odwiedziliśmy plac budowy nowego mostu kolejowego nad Martwa Wisłą. Towarzyszyli nam między innymi Tomasz Korus – kierownik robót mostowych, POL AQUA Sp. Z O.O., Robert Drachal – kierownik projektu, Huta Pokój S.A., Mirosław Wałęga – projektant mostu, BPBK Biuro Inżynierskie Sp. Z O.O.

Obecnie trwa spawanie elementów stalowych konstrukcji. Około 20 lipca most zostanie obrócony o 90 stopni, by trafić na swoje docelowe miejsce. Już w grudniu przejadą po nim pierwsze pociągi. Jego wysłużony poprzednik zostanie wówczas zdemontowany wraz z podporami.

Inżynierowie wymieniają kilka kluczowych momentów procesu. Pierwszy z nich, to transport elementów stalowych drogą morską ze Stoczni Nauta w Gdyni, na nabrzeże w Gdańsku. Most w kilku „kawałkach”  transportowany był na pontonach z pomocą holowników. Łaskawość Neptuna pozwoliła z zapasem 600 mm. przepłynąć z konstrukcją pod mostem wantowym. Kolejnym z etapów było usadowienie konstrukcji i wzniesienie łuków. Teraz pałeczka jest w rękach spawaczy.  Za kilka dni konstrukcja zostanie podniesiona o około 5 metrów, a most obrócony trafi na swoje docelowe miejsce. Potem już tylko posadowienie, naciąganie wieszaków linowych i można przystąpić do prac torowych.

Podczas wizyty spotkała nas wyjątkowa niespodzianka! Odważni mieli okazję wejść na pylon mostu wantowego. Wrażenia i widok niesamowite!

Szerszą relację z przebiegu prac znajdzie w grudniowym wydaniu naszego kwartalnika „Pomorski Inżynier”.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna POIIB, nadała 229 uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Uroczyste ślubowanie i wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień odbyło się 23 czerwca 2015 r. w siedzibie Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przy al. Rzeczypospolitej 4/155 w Gdańsku. Decyzje wręczyli Przewodniczący POIIB mgr inż. Franciszek Rogowicz i Przewodniczący OKK POIIB dr inż. Leszek Niedostatkiewicz.

 

9 czerwca 2015 r. w Centrum Wystawienniczo - Kongresowym AmberExpo, odbyło się III Sympozjum poświęcone budowie tunelu drogowego pod Martwą Wisłą. Tematyką przedstawionych referatów, były przede wszystkim rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa, ale też zagadnienia projektowo-wykonawcze. W spotkaniu wzięli udział członkowie Izby, inwestorzy, wykonawcy, naukowcy oraz studenci uczelni technicznych z całego kraju.

Wydarzenie organizują wspólnie Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Zarząd Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. 

 

Egzamin pisemny na uprawniania budowlane odbył się 15 maja 2015 r. w Hali Widowiskowo - Sportowej Ergo Arena. Przystąpiło do niego 295 osób. Przez kolejne 2 tygodnie w siedzibie Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, przy al. Rzeczypospolitej w Gdańsku odbywały się egzaminy ustne.

 

fot. Karol Stańczak