Szkolenia i Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje o bezpłatnych szkoleniach i o działaniu POIIB wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail:
Wyrażam Zgodę
Akceptuję Regulamin

Kontakt

W tym miejscu będziemy umieszczać informacje i linki do artykułów związanych z trwającymi konsultacjami ustaw o samorządach zawodowych naszym oraz architektów. Treści będą uzupełniane o nowo ukazujące się publikacje. Aby przejść do wpisów należy kliknąć "Czytaj więcej" znajdujący się pod załącznikami.

 

Uroczystość wręczenia medali, wybitych przez Gdańsk, odbyła się 8 października 2018 r. w Dworze Artusa. Z rąk prezydenta Pawła Adamowicza wyróżnienia odebrali przedstawiciele biznesu, kultury i nauki, a także administracji publicznej. Wśród wyróżnionych laureatów znaleźli się Przewodniczący Rady POIIB Franciszek Rogowicz oraz Członek Rady POIIB Romuald Nietupski. Jak czytamy w uzasadnieniu nagrody, przyznanie odznaczeń to: „(…) podziękowanie, tym którym zawdzięczamy zrealizowanie flagowych inwestycji w naszym mieście, którzy byli siłą sprawczą ważnych przedsięwzięć gospodarczych oraz pozytywnie stymulowali rozwój gdańskiej gospodarki.”

Gratulujemy!

 

Fot. Sławomir Lewandowski

Pomorskie obchody Dnia Budowlanych odbyły się 5 października 2018 roku, w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Organizatorem dorocznej uroczystości była Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

Wydarzenie swoją obecnością uświetnili znakomici goście. Nie zabrakło przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, członków POIIB, a także reprezentantów firm i stowarzyszeń związanych z branżą budowlaną.

 

W czasopiśmie „Inżynier Budownictwa” 9/2018 (wydanie wrześniowe) ukazał się wywiad pt. „Plany i wyzwania” przeprowadzony z prof. Zbigniewem Kledyńskim, prezesem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją. 

 

W środę, 19 września, Pomorska OIIB zaprosiła swoich członków oraz przedstawicieli branży budowlanej do udziału w Akcji wspierającej Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku.

 

Do oddania krwi zarejestrowały się 22 osoby, z których 17 zostało zakwalifikowanych jako dawcy. Dla 8. z nich było to pierwsze krwiodawstwo w życiu. Łącznie oddano 7 l i 650 ml krwi.

 

Serdeczne podziękowania dla uczestników Akcji – Wasza postawa jest godna podziwu!
Już teraz zapraszamy wszystkich na kolejną akcję, która odbędzie się w maju 2019.

 

 

 

 

 

„Najlepsze rzeczy w życiu wcale nie są rzeczami.” (~ Albert Einstein)

Uczestnicy Regat Pomorskiej OIIB we Wdzydzach doskonale wiedzą, że wspólnie i aktywnie spędzony czas, to coś do czego warto wracać. Na starcie II Regat POIIB zameldowało się 31  amatorów żeglarstwa. W dniach 8-9 września rozegrali oni łącznie 5 biegów regatowych. Członkowie Izby ścigali się na jeziorach wdzydzkich na trasach ustawionych odpowiednio do panujących warunków wiatrowych przez sędziów regat,. 3 biegi rozegrano w sobotę i 2 w niedzielę. Start zgodnie z procedurą 5 minutową i przepłynięcie każdej trasy zajmowało ok. 1,5 godziny. Dzięki zróżnicowanemu doborowi załóg, mniej doświadczeni uczestnicy mieli okazję podszkolić się w sztuce żeglowania. Rywalizacja zdecydowanie ustąpiła miejsca integracji. Nie znaczy to bynajmniej, że nie było walki o zwycięstwo. Była i to w najlepszym, bo przyjacielskim wydaniu. Doświadczenie i sprzyjające wiatry, w klasyfikacji końcowej dały rezultaty:

Miejsce I – załoga Piotra Baczyńskiego – 6 pkt.
Miejsce II – załoga Pawła Wilde – 8 pkt.
Miejsce III – załoga Michała Krukowskiego – 13 pkt.

Uczestnicy Regat oczarowani pięknem Kaszub i niepowtarzalną atmosferą spotkania, już zapowiedzieli swój udział za rok. W ogóle się nie dziwimy, sami zobaczcie te zdjęcia!

 

 

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Okręgowa Izba lekarska przy wsparciu Warszawskiego Związku Brydża Sportowego organizują Mistrzostwa Polski Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w Brydżu Sportowym.

 

Zawody odbędą się w terminie 18 -19 sierpnia 2018 r. w siedzibie Mazowieckiej Izby w Warszawie ul. 1 Sierpnia 36B. Szczegółowe informacje  w załącznikach: zaproszeniu i regulaminie.

 

 

Na prośbę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa publikujemy pismo z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczące nowego portalu budowlanego.

 

Szczegóły w załączniku.

Attachments:
Download this file (Załącznik.pdf)Załącznik.pdf92 kB

W dniu 18 czerwca 2018 roku w siedzibie Izby odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody IV edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową, której Fundatorem jest Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w kadencji 2014-2018. 

W wyniku prac Zespołów Kwalifikacyjnych poszczególnych branż oraz Kapituły Nagrody przyznano następujące nagrody główne i wyróżnienia:

 

Branża: inżynieria transportowa

 1. Marta Mantaj, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG (NAGRODA GŁÓWNA)
  „Analiza zmęczeniowa pomostu ortotropowego w świetle przepisów normowych i obliczeń MES.” (praca magisterska), Promotor: dr inż. Marek Szafrański,
 1. Kamila Kornacka, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG (WYRÓŻNIENIE)
  „Ocena właściwości niskotemperaturowych mieszanek mineralno-asfaltowych na podstawie wybranych metod badań według normy PN-EN 12697-46” (praca magisterska), Promotor: dr inż. Marek Pszczoła.

Branża: konstrukcje budowlane i inżynierskie

 1. Paulina Preiss, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG (NAGRODA GŁÓWNA)
  „Projekt adaptacji obiektu poprzemysłowego wraz z analizą parametrów wytrzymałościowych stali poddanej działaniu środowiska agresywnego” (praca magisterska), Promotor: dr inż. Dariusz Kowalski
 1. Katarzyna Staszewska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG (WYRÓŻNIENIE)
  „Porównawcza analiza numeryczna kolumn betonowych, obciążonych bocznie, w układzie przestrzennym i płaskim – wpływ rozstawu kolumn w rzędzie” (praca magisterska), Promotor: dr hab. inż. Marcin Cudny

 Branża: instalacje sanitarne

 1. Magdalena Wiśniewska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG (NAGRODA GŁÓWNA)
  „Porównanie metod obliczeń przepływów miarodajnych w kanalizacji deszczowej na przykładzie osiedla mieszkaniowego w Gdyni” (praca magisterska), Promotor: dr hab. Inż. Ewa Wojciechowska, prof. nadzw. PG

Wyróżnienia nie przyznano.

 

Wręczenia nagród i wyróżnień odbędzie się podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Laureatom serdecznie gratulujemy!

Ponownie nie brakowało chętnych na zdobycie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 18 maja 2018 roku w Hali Widowiskowo-Sportowej AWFiS odbyła się część pisemna egzaminu. Z 278 kandydatów, ubiegających się o uprawnienia budowlane, do części ustnej przystąpiło 251 osób. Egzaminy ustne odbywały się w siedzibie Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w dniach od 19 maja do 05 czerwca 2018 roku w 8 specjalnościach:

- konstrukcyjno – budowlanej,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektoroenergetycznych,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych,
- inżynieryjnej drogowej,
- inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,
- inżynieryjnej mostowej,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
- inżynieryjnej hydrotechnicznej.

 

Łącznie, do części ustnej we wszystkich specjalnościach w wiosennej sesji egzaminacyjnej, przystąpiło 264 osób. Uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie uzyskało 186 inżynierów budownictwa (70,45%).