Szkolenia i Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje o bezpłatnych szkoleniach i o działaniu POIIB wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail:
Wyrażam Zgodę
Akceptuję Regulamin

Kontakt

Informujemy, że w okresie od 01 września 2011r. do 31 sierpnia 2012r., członkowie Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zostali ponownie objęci Grupowym Ubezpieczeniem Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. POIIB ubezpieczyła swoich członków w InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Więcej informacji o ubezpieczeniu NNW dla Członków POIIB można uzyskać na stronie: www.inzynierowie.stbu.pl