Szkolenia - rejestracja

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje o działaniu POIIB oraz bezpłatnych szkoleniach wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail:

Nasza siedziba

Attachments:
Download this file (lista ustnych maj 2015.pdf)lista ustnych maj 2015.pdf356 kB

w związku z wejściem w życie:

  1. ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U z 2014 r., poz. 768) oraz
  2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2014 r., poz. 1278),

zmianie ulegają zasady nabywania uprawnień budowlanych, m. in.  skróceniu uległy okresy praktyki zawodowej. Wprowadzono także zmiany dotyczące sposobu dokumentowania praktyki zawodowej. Praktykę zawodową należy dokumentować w zarejestrowanej „Książce Praktyki Zawodowej” do dnia 24 września 2014 r według przepisów dotychczasowych. Natomiast praktykę od dnia 25 września 2014 r. należy potwierdzać oświadczeniem potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia (wraz z zestawieniem odbytej praktyki zawodowej przy sporządzaniu projektów lub na budowie).

 

Treść przywołanej ustawy, rozporządzenia oraz wzory druków dostępne są poniżej. 

KOMUNIKAT OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ POMORSKIEJ OIIB DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Zgodnie z obowiązującym szczegółowym programem egzaminów na uprawnienia budowlane zdający podczas egzaminu ustnego odpowiadają na 4-6 pytań wylosowanych ze zbioru pytań oraz na 2-4 pytania opracowane na podstawie „Książki Praktyki Zawodowej” zdającego.

  1. Kurs na uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej informacji udziela SEP (58) 301 49 24, www.sep.gda.pl
  2. Kurs na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej informacji udziela PZITS (58) 301 07 37, www.pzitsgdansk.pl
  3. Kurs na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, mostowej - informacji udziela PZITB (58) 301 16 18, www.pzitbgdansk.pl

Przedstawiamy szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane.

Przedstawiamy szczegółowy wykaz przepisów i obowiązujacy zakres ich znajomości na egzaminie na uprawnienia budowlane.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i zapoznania się z najnowszymi aktami prawnymi dot. branży budowlanej.

Na poniższej stronie internetowej znajdziecie Państwo przykładowe pytania na egzamin testowy oraz wykaz przepisów i obowiązujący zakres ich znajomości na uprawnienia budowlane:

Poniżej przedstawiamy link do wykazu Polskich Norm, których znajomość stosowania będzie wymagana na egzaminie na uprawnienia budowlane: